Oferta

SIŁA PRZEKAZU FILMU ZAWARTA W RUCHOMYM OBRAZIE JEST NIE PORÓWNYWALNA Z ŻADNĄ INNĄ FORMĄ REKLAMY

Obraz filmowy przekazuje nie tylko ogromną ilość informacji o firmie , produkcie czy usłudze, ale przede wszystkim zawiera emocje które sprawiają że taka reklama jest bardzo sugestywna i co najważniejsze – skuteczna.

Bogate zaplecze techniczne oraz przeszło 20  letnie doświadczenie na rynku telewizyjnym, sprawia że jesteśmy w stanie realizować bardzo zaawansowane projekty zarówno pod względem technicznym ( trzy ekipy zdjęciowe ) jak i merytorycznym.

Realizujemy filmy wizerunkowe, reklamowe, korporacyjne, edukacyjne i szkoleniowe.

Spot Web

To nowy  gatunek reklamy filmowej oparty na zabawnej scence, lub wizualizacji sloganu. Końcowym elementem filmu jest efektowane ( montaż kreatywny) połączenie sceny. Z animowanym logo firmy  lub pojawiającym się napisem. Ze względu na krótki czas emisji , spot taki idealnie  nadaje się do emisji w Internecie, telefonie komórkowym  lub  do uatrakcyjnienia  strony internetowej. Siła przekazu takiego film  zależy od  ilości osób  do których dotarł. Im atrakcyjniejszy  film  tym szybciej dociera do większej ilości  widzów.

Wersja  standard – czas emisji  15 sek.  ( **)

Cena: 900,00zł

Istnieje możliwość wzbogacenia produkcji o następujące elementy

Spot  przekazujemy  zleceniodawcy w wybranym  przez niego formacie video.

SPOT NARRACYJNY

To reklama  oparta na oryginalnym scenariuszu oraz narratorze. Wyróżnia się  bardzo dynamicznym montażem, animacją napisów  oraz haseł. Narratorem  może być  statystka  lub statysta, prezentująca  produkt lub usługę. Narrator nadaje  charakter i  „ osobowość „ reklamie  Wiarygodność  przekazu zwiększa się  gdy w rolę narratora wciela  się znana postać  – aktor, celebryta. Dodatkowo  możemy wprowadzić osobisty  monolog  narratora  co dodatkowo  zwiększa zainteresowanie  widza. Narrator nagrywany jest w procesie postprodukcji  z zastosowaniem  techniki  chroma – keing   ( Blue – box).

Wersja  standard – czas emisji  30 sek.  ( **)

Cena: 4000zł

Istnieje możliwość wzbogacenia produkcji o następujące elementy

Spot  przekazujemy  zleceniodawcy w wybranym  przez niego formacie video.

SPOT DIGITAL SIGNAGE

Coraz  częściej  na ulicach naszych miast , w sklepach, pasażach , galeriach handlowych , na stadionach  sportowych, instalowane  są  duże ekrany ledowe. Cyfrowa technika wyświetlania  obrazu na takich ekranach wizyjnych , jest bardzo popularna. Przy  produkcji takich spotów , bardzo ważne jest to aby  zwrócić uwagę  widza , do prezentowanych na ekranie  informacji, na tyle by  inne  docierające do niego bodźce, nie przyciągały jego uwagi   co nie jest takie łatwe gdyż    „ gramy” tylko obrazem. Przy tego typu produkcji stosujemy , stosujemy dynamiczne  animacje  i zabawne  lub szokujące scenki.

Wersja  standard – czas emisji 10- 15 sek.  ( **)

Cena: 700,00zł

FILM WIZERUNKOWY

Ta forma reklamy stała się ostatnio bardzo popularna  wśród firm. Film wizerunkowy  buduje zaufanie wśród klientów, oraz w bardzo efektowny  sposób  pokazuje  zakres jej  działania. Kreacja koncepcji  realizacji , łączącej  klasyczny materiał  tzw.  „gadających  głów” z dynamicznymi  ujęciami  „z ręki”  efektownym  montażem ,  animacją  2D  i podkładem lektorskim, sprawia że film taki  jest doskonałym narzędziem  do wykreowania  firmy. Końcowa  produkcja  wymaga   przynajmniej  formatu  HD Pro  1920 x 1080

Wersja  standard – czas emisji  2,30 – 3,00 min   ( **)

Cena: 4500,00zł

Istnieje możliwość wzbogacenia produkcji o następujące elementy

Spot  przekazujemy  zleceniodawcy w wybranym  przez niego formacie video.

SPOT TV

Jeszcze kilka lat temu , spoty telewizyjne realizowane były na zlecenie  wielkich film , korporacji Obecnie rynek medialny zmienił się na tyle ze telewizja  i Internet przenikają się  wzajemnie . Ze względu  na dużą  popularność i  dostępność  Internetu,  duże i małe firmy decydują się na  zamieszczeniu reklamy w sieci . Nie ma istotnych  różnic czy spot  emitowany  będzie  w telewizji  czy  też w Internecie. Jednakże to co sprawdza się w telewizji  nie konicznie sprawdza się w Internecie. Najważniejsze jest  to aby spot spełniał  zamierzony  efekt biznesowy  lub marketingowy. Przystępując  do realizacji spotu , dopasowujemy  jego produkcję do  możliwości  finansowych firmy  Sugerujemy  aby tworząc  koncepcję realizacji spotu , położyć szczególny nacisk na  postprodukcję. Każdy dzień zdjęciowy  to angażowanie  ludzi oraz  sprzętu , co wiąże się  z dużymi kosztami. Równie  efektowny , jednocześnie spełniający  założenia marketingowo- biznesowe , może być spot , którego koncepcja  realizacji  oparta  jest na  dobrze  przemyślanej  postprodukcji  to znaczy , storybordzie , zdjęciach  i materiałach  filmowych  otrzymanych  od zleceniodawcy , animacjach tekstowych  i lektorze oraz oryginalnym podkładzie  muzycznym

Wersja  standard – czas emisji  30   ( **)

Cena: 2800,00zł

Wersja oparta na postprodukcj – czas  emisji 30 sek

Cena: 1500,00zł

Istnieje możliwość wzbogacenia produkcji o następujące elementy

Spot  przekazujemy  zleceniodawcy w wybranym  przez niego formacie video.

FILM SZKOLENIOWY

Pracodawcy  zatrudniający  nowych  pracowników  często  zmuszeni są do  ich  przeszkolenia   np.  z  zakresu  BHP, obsługi  urządzeń  bądź  też  struktury  działania  firmy.  Zazwyczaj  wiąże  się  to  z  zatrudnieniem  odpowiedniej  kadry , lub  oddelegowania  własnych  pracowników. Dużo prostszym   i  bardziej  skutecznym sposobem  szkolenia , jest  przekazanie wiedzy  w formie zapisu  video . Suchy  tekst  zilustrowany  zdjęciami  czy schematami  ,  to  przestarzała   i mało  efektywna  forma  szkolenia . Poza tym , raz  zrealizowany   film  szkoleniowy  może być wykorzystywany wielokrotnie . Nie trzeba  absorbować kadry  w celu przeprowadzenia  po raz kolejny   tych samych warsztatów , dla  nowo  zatrudnionych pracowników. Materiały  szkoleniowe można umieścić w i Internecie , lub  przekazać  nowym pracownikom na płycie  DVD W pierwszym  wariancie  proponujemy  zarejestrowanie  szkolenia   przeprowadzonego przez  Państwa kadrę  w pomieszczeniach firmy. Drugi  wariant to  realizacja  multimedialnego  filmu szkoleniowego  z udziałem  statysty , statystów . Aby  zminimalizować  koszty produkcji  sugerujemy  aby  zdjęcia realizowane były  również  W Państwa  firmie.

Wersja  standard – czas emisji   15.00 min.  ( bez udziału  statysty, statystów )

Cena: 4800,00zł

Istnieje możliwość wzbogacenia produkcji o następujące elementy

Cena: 6500,00zł

MONTAŻ MATERIAŁÓW VIDEO

Ceny oraz dostępność, kamer video, aparatów fotograficznych, oraz telefonów komórkowych  dzięki którym  możemy zarejestrować ważne dla nas wydarzenie, są obecnie dostępne  prawie na każdą  „kieszeń”. Niestety problem pojawia się gdy chcemy nasz film zaprezentować naszym znajomym bądź rodzinie. Sztuka montażu to zadanie polegające na wybraniu odpowiedniej formy i koncepcji w taki sposób , aby wszystkie ujęcia i sceny naszego filmu skupiały uwagę  na najważniejszych elementach  zarejestrowanego wydarzenia , wywołując określone  emocje u widza , które są celem  nadrzędnym  każdego filmu.. Dodanie podkładu muzycznego, lub lektorskiego oraz  efektów audio , bardzo podnosi walory  estetyczne filmu Należy również pamiętać o czołówce filmu , „belkach i  napisach. Tak zmontowany film możemy skopiować na dowolną ilość płyt DVD w formacie flash co pozwoli umieścić go w sieci, lub w jakimkolwiek innym odpowiadającym Państwu formacie . Jest to zadanie dość skomplikowane i złożone. Poza niezbędną wiedzą , potrzebny jest również odpowiedni sprzęt i program do montażu.

W zależności od oczekiwań zleceniodawcy wykonujemy montaż:

Techniczny

Cena: 75.00 zł ( 1 godzina pracy montażysty )

Kreatywny

Cena: 100.00 zł

Istnieje możliwość wzbogacenia produkcji o następujące elementy

UWAGI  KOŃCOWE

PORTFOLIO

Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie produkcji filmów promocyjnych i reklam , pragniemy przedstawić Państwu ofertę produkcji port folia  w wersji  multimedialnej ( DVD plus zdjęcia ). Portfolio  opracowujemy na płytach DVD , które w bardzo efektowny  i kreatywny sposób prezentują przyszła kandydatkę na foto modelkę , statystkę , czy aktorkę. Prezentacja ta  kierowana jest przede wszystkim do potencjalnych producentów i twórców   branży medialnej. Na wyprodukowanym przez Agencję filmie (authoring  DVD ) , znajdą się informacje prezentowanej osoby tj. CV, prezentacja audio,, zdjęcia realizowane w ciekawych plenerach oraz w studiu , charakterystyka  osoby ( lektor ) oraz galeria  zdjęć

Kandydatka / kandydat, otrzymuje 10 szt. płyt DVD, lub Blu Ray  z :

Cena: 1000.00 zł

Naszą dewizą jest jak najlepsze wsparcie prezentowanej osoby do środowiska producentów  filmowych ,telewizyjnych  oraz twórców. Istnieje również możliwość zatrudnienia modelek przy produkcji filmów reklamowych . Przez Agencję Filmową Film & Television Production